yzlf.net
当前位置:首页 >> 瘕 >>

【癓瘕痞块】都是指腹腔内的结块。 【癓瘕】是妇科常见病多发病也是妇科疑难杂症之一,以妇人下腹结块,伴有或胀,或痛,或满,或异常出血者,称之为癓瘕,癓者有形可征,固定不移,痛有定处。癓瘕者假聚成形,聚散无常,推之可移,痛无定处,一...

瘕 [ jiǎ ] 1.妇女肚子里结块的玻 2.腹中生长寄生虫。 [ xiá ] 古同“瑕”,污;缺点:“敢辞亲耻污,唯恐长疵~。” [ xiā ] 喉玻

癓wēi 瘕jiǎ 癓瘕是妇科常见病多发病也是妇科疑难杂症之一,以妇人下腹结块,伴有或胀,或痛,或满,或异常出血者,称之为癓瘕,癓者有形可征,固定不移,痛有定处。癓瘕者假聚成形,聚散无常,推之可移,痛无定处,一般属血病,癓瘕属气病,但...

症瘕是妇科常见病多发病也是妇科疑难杂症之一,以妇人下腹结块,伴有或胀,或痛,或满,或异常出血者,称之为症瘕,症者有形可征,固定不移,痛有定处。症瘕者假聚成形,聚散无常,推之可移,痛无定处,一般属血病,症瘕属气病,但临床常难以划...

瘕 解释: [jiǎ] 1. 妇女肚子里结块的玻 2. 腹中生长寄生虫。 [xiá] 古同“瑕”,污;缺点:“敢辞亲耻污,唯恐长疵~。” [xiā] 喉玻

症瘕的读音为:zhèng jiǎ 意思是:1.腹中结块的玻坚硬不移动﹐痛有定处为"症";聚散无常﹐痛无定处为"瘕"。 2.喻固陋寡闻。 词语分开解释: 症 : 症 (症) zhèng 病,病状:病症。症状。症候。不治之症。对症下药。 症 (症) zhēng 瘕 : 瘕 ji...

瘕相当于现代医学的盆腔炎性包块,陈旧性宫外孕,子宫肌瘤,卵巢囊肿,内膜异位综合征包块,多囊卵巢综合征,积水,及一些恶性肿瘤等。癓瘕即气血之凝淤也。血积为癓,气积为瘕。癓瘕之病,多见寒热,以气血积聚,阳不外达,故内郁而发热,阴不内敛,故...

疝shàn瘕jiǎ疝瘕 ,病名。寒邪与脏气相搏,结聚少腹,冤热而痫,溲出血液者。亦称疝(疒^颓)、蛊者。《素问·玉机真脏论》:“脾风勿治。脾传之肾,病名曰疝瘕,少腹冤热而痛,出白,一名曰蛊。”《诸病源候论》卷二十:“疝者痛也,瘕者假也,其病虽有...

积聚是腹内积块,或胀或痛。《内经》曰:“寸口脉沉而横,曰肋下有积,腹中有横积痛”和“人之善病肠中积聚者------则肠胃恶,恶则邪气留之,聚集乃伤,肠胃之间,寒温不次,邪稍至,蓄积留止,大聚乃起”。《金匮要略》则对积聚进行了发挥并提出癓...

啯 拼音:guō 解释:象声词 瘕的解释 [jiǎ] 1. 妇女肚子里结块的玻 2. 腹中生长寄生虫。 [xiá] 古同“瑕”,污;缺点:“敢辞亲耻污,唯恐长疵~。” [xiā] 喉玻

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yzlf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com